Dávkovací tabulky

DÁVKOVÁNÍ URBAN SERIES

dosage amb I

 

Dávkování je uvedeno v ml na 100 litrů výsledné zálivky. Výsledné ≈EC platí pro míchání do vody z RO (jednotky
reverzní osmózy), dešťové či měkké.
Hodnoty v tabulce platí pro pěstování v drip či ručně zalévaných systémech s inertním pěstebním médiem – rockwool, kokos.
Pro pěstování v NFT a připravených půdních substrátech (v případě přihnojování) používejte poloviční koncentraci
(dle potřeby lze postupně zvyšovat až do hodnot v tabulce). Při pěstování v půdě doporučujeme udržovat vyšší pH = 6 – 6,4.
Pro pěstování v prostředí vysokotlaké aeroponie, bubbler používejte třetinovou koncentraci (dle potřeby lze postupně
zvyšovat až do hodnot v tabulce).
Pro pěstování pod LED systémem zvyšte koncentraci přibližně o 20% a snižte četnost zálivky (nižší odpařování
vzhledem k nižší teplotě pod osvětlením).

dosage amb II

 

Příprava roztoku:
Před použitím pokaždé protřepejte. Sediment je znakem přírodního produktu a zcela se rozpustí v zálivce.
Při základním použití se míchají vždy všechny tři složky. Jednotlivé složky nalijte postupně do odměřeného množství
vody a pokaždé důkladně promíchejte. EC roztoku závisí na tvrdosti použité vody. EC zvýšíte přidáním jednotlivých
složek v doporučeném poměru, popřípadě snížíte naředěním roztoku vodou. Po namíchání zálivky proveďte
kontrolní měření a v případě potřeby upravte pomocí roztoků pH - UP a pH - DOWN na hodnotu pH 5,9.
Vzhledem k vlastnostem hnojiva není potřeba pravidelný flushing. U užitkových plodin poslední 3 dny před sklizní
použijte flushing čistou vodou s pH 6. Hnojivo obsahuje přírodní huminové a fulvokyseliny, thiamin, cytokininy
a aminokyseliny. Nekombinujte s přípravky jiných výrobců. Nepoužívejte okysličování zálivky pomocí H2O2
(peroxidu vodíku) z důvodu degradace biosložek. Na periodické čištění systému lze peroxid použít bez omezení.
Skladování: Skladujte při 5 – 28°C, chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem.

Hnojivo řady JUNGLE indabox umožňují variabilní použití pro celou řadu plodin. V následující tabulce je uvedeno několik příkladů dávkování pro hydroponické pěstování (drip systém). Pokud není uvedeno jinak, týká se rostlin v plném růstu, případně plné tvorby plodů, v čisté vodě s nízkým obsahem minerálů. Při dodržení vzájemných poměrů můžete dávkování upravit pro dosažení požadovaného EC. Množství hnojiv je uvedeno v ml na 100l výsledné zálivky.

 dosage amb III

 

 


 

 

 

DÁVKOVÁNÍ OUTDOOR

dosage 1 2

Doporučujeme udržovat pH v rozmezí pH = 6,0 – 6,9. Uvedené hodnoty EC obsahují EC vody z vodovodního řadu 0,4mS. Nepřekračujte celkové EC zálivky 2,6mS. Pokud nepoužíváte stimulátor JUNGLE X, zvyšte o stejné množství dávkování hnojiva JUNGLE outdoor 2. Uvedené dávkování je doporučené a závisí na kvalitě půdního substrátu a vitálním stavu rostliny.

 

 


 

 

DÁVKOVÁNÍ ENVIRON

Přípravek JUNGLE-X dávkujeme vždy spolu se základním hnojivy řad JUNGLE URBAN nebo JUNGLE OUTDOOR.

Spolu s JUNGLE URBAN dávkujte:

environ amb davkovani

Spolu s JUNGLE OUTDOOR dávkujte:

environ 1 2 davkovani

Přípravek zvyšuje hodnotu EC o 0,3mS/1ml.
Přípravek má pH = 5,8 - 6,1.